Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR.

Pentru a utiliza websiteul în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni.

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui site.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet academiasimt.ro.

Conform GDPR, pagina de internet academiasimt.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos.

Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, acceptați să nu utilizați academiasimt.ro

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa, numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesionala, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuinte/preferințe/comportament, imagine, voce, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară.

Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

• În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

• În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

• În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat comunicărilor primite sau printr-o solicitare scrisă adresată mona@monasimon.ro.

• În scopul creării contului personal de pe pagina web www.academiasimt.ro

Dacă sunteți vizitator și utilizator al Site-ului, academiasimt.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (reale sau nu) pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / propuneri, în măsura în care ne contactați în acest fel și datele furnizate prin formularele de înscriere la programele de pe acest site.

Dacă sunteți vizitator și utilizator al Site-ului, academieisimt.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru rezolvarea cererilor, întrebărilor, propunerilor trimise de dvs. prin pagina de contact şi pentru a monitoriza comentariile dvs., traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al academieisimt.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, academiasimt.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți abonat la newsletter, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor. În situaţia în care vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de abonat, prin apăsarea linkului Dezabonare inclus la finalul fiecărui email pe care-l primiți de la noi, academiasimt.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări despre ultimele articole publicate pe site.

În cazul în care alegeți să vă ștergeți contul de abonat la newsletter, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Dacă legislația în vigoare va cere în mod expres acest lucru, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MonaSimon.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau entități care sprijină academiasimt.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către parteneri prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Putem colecta date personale de la dvs. atunci când rezervați un loc pentru participarea la evenimente (direct sau indirect prin intermediul partenerilor noștri de încredere), când creați un cont, când utilizați site-urile web și/sau aplicațile și alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web și/sau aplicației, când participați la un sondaj sau concurs sau când ne contactați.

Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:

1. Numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea;

2. Informații detaliate despre participanţi, care includ numele, data nașterii, sexul, numărul cărții de identitate;

3. Condiții medicale pentru participanţi care au necesități medicale speciale și / sau cerințe alimentare;

4. Istoricul participărilor, inclusiv informații referitoare la cursurile dvs. și serviciile rezervate în legătură cu cursurile dvs.;

5. Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dvs. de participare și cele ale însoțitorilor dvs. în programele şi cursurile Academiei S.I.M.T.;

6. Informații despre achizițiile dvs. de produse și servicii;

7. Informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și/sau a aplicațiilor noastre;

8. Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.

9. Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dvs. prin GPS și adresa dvs. IP, împreună cu locațiile Wi-Fi hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer.

Detaliile personale despre sănătatea fizică sau psihică sunt considerate date personale „sensibile” în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom procesa astfel de date numai dacă v-ați dat consimțământul explicit sau este necesar (de exemplu, dacă solicitați asistență specială) sau ați făcut public aceste date în mod deliberat.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Doar în condițiile în care legislația în vigoare o impune, datele cu caracter personal furnizate către academiasimt.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către academiasimt.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea academieisimt.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către academiasimt.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către academiasimt.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al academiasimt.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care academiasimt.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, academiasimt.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către academiasimt.ro și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus (ex. concursuri cu sponsori).

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Orice întrebare suplimentară cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm ne-o trimiteți prin pagina de Contact.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele cookies